Egelopvang Midden Nederland is een (medisch) opvangcentrum voor gewonde, verzwakte en verweesde egels. De opvang is gevestigd in Huizen, en de egels die bij ons komen, zijn afkomstig uit alle gemeentes in het Gooi, maar ook uit Utrecht en Noord Holland. Ons doel is om de beschermde, inheemse egels tijdelijk op te vangen, medisch te verzorgen en hen voor te bereiden op terugkeer naar de natuur.

De opgevangen egels kunnen door ziekte, verwonding of verwezing niet zelfstandig in de vrije natuur overleven. Dit is vaak een gevolg van direct of indirect menselijk handelen of nalaten. De verzorging van de egels is erop gericht om de dieren zo spoedig mogelijk terug te plaatsen in de natuur. Het opvangen en het weer uitgeleiden van de dieren is zodanig opgezet dat de egel zoveel mogelijk het soorteigen gedrag kan blijven vertonen na het uitzetten in de natuur.

Egelopvang Midden Nederland richt zich op de intensieve medische zorg voor de binnen gebrachte dieren en werkt nauw samen met dierenartsen.

We hebben vanaf onze oprichting sterkt ingezet op een snelle diagnose en een passend behandelplan voor de dieren. Alles is erop gericht om dierenleed te minimaliseren. Door microscoop onderzoek en aanschaf van diagnostische test plus behandeling met de nieuwste kennis van medicijnen bereiken we bovendien dat de verblijfstijd voor de dieren korter wordt. Minder stress voor hen en meer ruimte om andere egels die hulp nodig hebben, een plek te geven. Hiervoor hebben we geïnvesteerd in diagnostiek.

We delen graag onze kennis, onder andere met andere opvangcentra. We zijn erkend leerbedrijf waardoor deze kennis ook overgedragen wordt aan nieuwe generaties dierverzorgers en para veterinaire dierenartsassistenten.

Egelopvang Midden Nederland vangt per jaar rond de 1000 egels op. Dit werk doen we met ongeveer 100 vrijwilligers. We zijn 7 dagen open voor het opvangen van egels, en in het hoogseizoen, dat loopt van augustus tot en met oktober, maken we soms dagen van 8.00 tot 23.00 uur.

We zetten alles op alles om de egels een goede kans op een vrij leven te geven. Lukt dat niet, dan zorgen we ervoor dat nodeloos lijden wordt geminimaliseerd. Uiteraard werken wij volgens strenge protocollen en waar nodig in samenwerking met dierenartsen.

Egelopvang Midden Nederland is een stichting. De Egelopvang is opgericht op 26-08-2020 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80168027. Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. De taak van het bestuur is om te monitoren of de doelstellingen van de stichting wordt bereikt.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: mevrouw drs. P.E. Berk
Secretaris: mevrouw V.E. Schellekens
Penningmeester: de heer A.R. Arts

Het bestuur van Egelopvang Midden Nederland doet haar werk onbezoldigd.