Stichting Egelopvang Midden Nederland is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Blauw Logo ANBI
Adresgegevens

Stichting Egelopvang Midden Nederland
Landweg 3
1276AS Huizen

Telefoonummer: 035 6468669.

Correspondentie adres

Gentiaanstraat 2

1402 CS Bussum

E-mail: info@egelopvangmiddennederland.nl 

Website: www.egelopvangmiddennederland.nl

Overige gegevens:

IBAN: NL71TRIO0320110982
Kamer van koophandel nr. 80168027, opgericht 26 augustus 2020
Fiscaal/RSIN nr. 861574783

Doelstelling

Stichting Egelopvang Midden Nederland heeft als doel beschermde inheemse egels tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. Deze dieren kunnen door ziekte, verwonding of verwezing niet zelfstandig in de vrije natuur overleven. Dit kan zowel direct als indirect door menselijk handelen of nalaten gebeuren. De Stichting richt zich op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. In de opvang doen we wat mogelijk is om te voorkomen dat de egels onnodige stress ervaren of letsel oplopen. De opvang is zodanig opgezet dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.

Activiteiten

De kernactiviteiten van de Stichting Egelopvang Midden Nederland zijn het opvangen, (medisch) verzorgen en terug begeleiden naar de natuur van gewonde, zieke, verzwakte en verweesde egels.

Egelopvang Midden Nederland is een afsplitsing van Egelbescherming Nederland. Egelbescherming Nederland heeft in 25 jaar een prachtige opvang gecreëerd en ervaring opgebouwd met het opvangen en verzorgen van egels. Egelopvang Midden Nederland bouwt voort op deze jarenlange ervaring.

Beleidsplan en doelstellingen op hoofdlijnen

Egelopvang Midden Nederland stelt zich ten doel om in de komende 4 jaren de opvangwerkzaamheden verder te specialiseren alsmede het werkgebied af te bakenen om zo meer kans focus in de taken van de Egelopvang aan te brengen. Minder breed georiënteerd werken, en meer specialiseren op de dieren zelf en hun welzijn. Hierdoor zien wij een betere kans om ons doel te bereiken: voortbestaan op het kwalitatief hoge niveau waar Egelbescherming Nederland in 2021 het noodzakelijke taak aan ons overdraagt.

Om dit te kunnen bewerkstelligen voor de middellange termijn, zal onze focus liggen op 3 speerpunten:

  • Randvoorwaarden creëren om de Stichting te vestigen: Ontheffing verkrijgen en naamsbekendheid verwerven.
  • Gezonde financiën: voldoende financiële basis opbouwen om te kunnen voortbestaan.
  • Stabiele bedrijfsvoering: een sterke interne organisatie met focus op professionaliteit en een inclusieve werksfeer.

Bekijk ‘HIER’ de beleidsnota van Stichting Egelopvang Midden Nederland.

Bekijk ‘HIER’ het financiële jaarverslag 2022 van Stichting Egelopvang Midden Nederland.

Bekijk ‘HIER’ het financiële jaarverslag 2021 van Stichting Egelopvang Midden Nederland.

Rechtsvorm

Egelopvang Midden Nederland is een stichting. De Egelopvang is opgericht op 26-08-2020 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80168027. Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. De taak van het bestuur is om te monitoren of de doelstellingen van de stichting wordt bereikt.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: mevrouw drs. P.E. Berk
Secretaris: mevrouw V.E. Schellekens
Penningmeester: de heer A.R. Arts

Het bestuur van Egelopvang Midden Nederland doet haar werk onbezoldigd.

Openingstijden:

Egelopvang Midden Nederland is een medisch centrum vol met zieke, gewonde en verweesde egels. De ruimtes zijn beperkt qua grootte en daarom kunt u geen bezoek aan de opvang brengen.
Alleen tijdens de Open Dag is het mogelijk de opvang te bezoeken. De geplande Open Dagen zijn te vinden op onze website en worden gecommuniceerd via social media.

Voor het brengen van egels vragen wij u om altijd eerst telefonisch contact met de opvang op te nemen via telefoonnummer: 035-6468669. Anders komt u misschien voor een gesloten deur te staan.
We werken nauw samen met de dierenambulances uit de regio. Tussen 20:00 uur en 09:00 uur kunt u contact met hun opnemen. alle nummers kunt u vinden in de telefoonlijst-dierenambulances

Zij hebben toegang tot onze noodopvang. Voor de werkgebieden van andere opvangcentra, kunt u terecht op dit overzicht