Onze missie: wilde egels in nood de hulp bieden die ze nodig hebben om zo de dieren een kans te geven op een zelfstandig leven in vrijheid.

Voor de egels die geen uitzicht hebben op een leven in vrijheid is het onze taak om nodeloos lijden te voorkomen.

Omdat egels een beschermde diersoort is, hebben we als wildopvangcentrum te maken met strenge (medische) protocollen.

Ons medisch protocol is erop gericht om een snelle diagnose en behandelplan vast te stellen. We investeren in diagnostisch onderzoek en vroege screening. Zo kunnen wij snel een passend behandelplan opstellen en de verblijfstijd voor de dieren zo kort mogelijk houden.

Tijdens het verblijf van de egels wordt stress zo veel mogelijk beperkt.  We bootsten hun schuilplaats na en onze egels krijgen verrijkingsmaterialen aangeboden uit de natuur. Verder plaatsten we de jonge weesjes, waar mogelijk, samen met andere jaarlingen of adoptiemoeders, zodat de jonge dieren hun eerste weken zo natuurgetrouw mogelijk opgroeien.

We kunnen niet altijd voorkomen dat de dieren bij ons tammer worden. Nu zijn egels enorme aanpassers, maar dieren die niet of slechts kort buiten hebben geleefd, hebben een tussenstation nodig. Hiervoor werken we samen met gemotiveerde tuinhouders. In deze tuinen krijgen de dieren de kans om te verwilderen, te overwinteren of om verder te revalideren. Zodra de omstandigheden het toelaten, worden deze egels ook weer vrijgelaten in de natuur.

Begin 2021 heeft Stichting Egelopvang Midden Nederland de opvangwerkzaamheden van Egelbescherming Nederland overgenomen. Met een nieuw driekoppig bestuur gaan wij de uitdaging aan om de 1000 egels per jaar die hier een opvangplek vinden, ook in de toekomst niet in de kou te laten staan.

De kernactiviteiten van Stichting Egelopvang Midden Nederland bestaan uit het opvangen, (medisch) verzorgen en weer teruggeleiden…

naar de natuur van gewonde, verzwakte en verweesde egels. Onderliggend doel is om bij te dragen aan het behoud en voortbestaan van de egel en de biodiversiteit.

Dit werk doen we niet alleen. Met ongeveer 100 vrijwilligers staan we 7 dagen per week klaar om tegen zo laag mogelijke kosten een hoge kwaliteit van zorg te bieden. Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om ook in de toekomst duizend egels per jaar een opvangplek te geven, passende zorg te geven en natuurlijk om de gezonde dieren weer terug plaatsen in de natuur.

De opvang werkt op dagelijkse basis samen met betrokken dierenartsen en paraveterinairs. Ook vinden studenten van verschillende opleidingen een stageplek. En natuurlijk zijn er vele vrijwilligers actief die zich inzetten voor de egels. De motivatie om als vrijwilliger bij ons te werken is heel divers.

Zo hebben we mensen die een dagbesteding nodig hebben, mensen die actief willen blijven tijdens hun pensioen, maar ook veel jonge mensen een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Heel mooi om te zien hoe hulpbehoevende egels ons allemaal verbinden. Het is dankbaar en mooi werk.

We startten in 2021 al met een goed ingericht gebouw, 100 fantastische vrijwilligers, heel veel kennis en ervaring plus een splinternieuwe Quarantaine ruimte in bruikleen van de gemeente Almere.

In ons eerste jaar hebben wij al ruim duizend egels opgevangen, behandeld en waar mogelijk weer uitgezet in de Nederlandse natuur. De meeste dieren zijn afkomstig uit regio’s Gooi en omstreken, Almere, Provincie Utrecht, Flevoland, maar ook uit Gelderland vinden egels in nood een plek in de opvang.

Gezonde egels zijn actief tijdens schemer en nacht. Wanneer u een egel overdag ziet, zal dit betekenen dat het dier hulp nodig heeft. Het is afwijkend gedrag wanneer een egel overdag rond loopt, ongeacht of om een jong of volwassen dier gaat. Dit geldt ook als de egel er op het eerste gezicht gezond en actief uitziet. Het is heel goed mogelijk dat het dier niet zichtbare inwendige verwondingen heeft of een infectie heeft opgelopen.

Ziet u dus overdag een egel lopen of liggen, dan kunt u het dier het dier best in een met kranten bedekte doos plaatsen, voorzien van de nodige luchtgaten. Een egel laat zich gemakkelijk oppakken met bijvoorbeeld tuinhandschoenen of in een (hand)doek. Om het dier warm te houden kunt een kruik of een petfles vullen met warm water omwikkeld door een handdoek en deze in de doos plaatsen. U kunt eventueel water en wat kattenvoer aan de doos toevoegen (GEEN MELK!).

Wanneer u het dier veilig heeft gesteld, neem dan direct contact op met een Egelopvang bij u in de regio. Zorg wel dat de doos goed is afgesloten, want egels zijn goede klimmers.

Bel dan met de dichtstbijzijnde opvang. Klik hier

Weet u het niet zeker? Hier meer informatie over egels in nood en opvangcentra in Nederland. Klik hier


Bekijk onze FB berichten
Klik hier
Wij zijn een erkend Dierenlot Beneficiant.